HUISREGELS

 
 • Bij het betreden van het evenemententerrein verklaart men kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met de algemene voorwaarden en huisregels van Fun Sensation BV zoals deze gelden tijdens het evenement.
 • Eenieder is verplicht aanwijzingen van het personeel op te volgen.
 • Minimale leeftijd voor de toegang tot het evenement is 16 jaar. Het is in Nederland verplicht om een
  geldig identiteitsbewijs bij je te hebben, hier kan dan ook naar gevraagd worden.
 • Als je eenmaal aanwezig bent op het evenemententerrein is het niet mogelijk om daarna naar buiten
  te gaan. Met andere woorden: eenmaal buiten = opnieuw betalen.
 • Elke bezoeker wordt gefouilleerd (Privaatrechtelijke Oppervlakkige Veiligheidsfouillering en visitatie
  van meegebrachte tassen en andere goederen) bij de entree. Bij weigering van fouillering wordt het
  entreebewijs ingenomen en de toegang tot het evenement ontzegd.
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan jongeren onder de 18 jaar. Bij twijfel over de leeftijd wordt er
  zonder vertonen van een geldig legitimatiebewijs geen alcohol geschonken.
 • Bij constatering van het in bezit hebben van alcohol door personen onder de 18 jaar volgt een
  waarschuwing en bij herhaling een verwijdering van het evenemententerrein.
 • Aan dronken personen (te bepalen door de organisatie) wordt geen alcohol verstrekt.
 • Het is verboden om op het evenemententerrein drugs of hallucinerende middelen te gebruiken,
  aanwezig te hebben, te verhandelen of te bewerken. Bij handelen in strijd met deze bepaling zal de toegang tot het evenement worden geweigerd. Tevens zal er een melding worden gemaakt bij de politie.
 • Het is verboden om op het evenementen terrein lachgas te gebruiken, aanwezig te hebben, of te verhandelen. Bij handelen in strijd met deze bepaling zal de toegang tot het evenement worden geweigerd. Tevens zal er een melding worden gemaakt bij de politie.
 • Dronken personen of personen onder invloed van drugs worden niet toegelaten tot het evenement.
 • Het is meerderjarige niet toegestaan om alcohol te geven aan een persoon onder de 18 jaar. Bij constatering volgt een waarschuwing en bij herhaling een verwijdering van het evenemententerrein.
 • Het is verboden om wapens, op wapen lijkende voorwerpen of voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt, met zich mee te dragen. Indien dergelijke voorwerpen worden aangetroffen, wordt de toegang tot het evenement geweigerd. Indien een voorwerp wordt aangetroffen dat voorkomt in
  de Wet Wapens en Munitie, zal direct een melding worden gemaakt bij de politie.
 • Beschadiging en/of diefstal van goederen is ten strengste verboden en leidt tot aangifte bij de politie.
 • Het is verboden clubkleding, alsmede andere kleding en uitingen te dragen die als provocerend
  ervaren kunnen worden.
 • Het is niet toegestaan om eigen drank of etenswaar mee te nemen.
 • Het in het bezit hebben van glaswerk, plastic flessen, blikjes, grote paraplu’s (met punt), zonnebrand
  spray, vloeistoffen zoals; water, parfum, deo en shampoo of andere hieraan gerelateerde
  voorwerpen zijn verboden.
 • De organisatie houdt zich ten alle tijden het recht voor om personen c.q. groepen de toegang te
  weigeren zonder het recht op teruggave van entreegeld.
 • Urineren buiten de toiletten is niet toegestaan. Bij constatering wordt men verwijderd van het
  evenemententerrein en volgt mogelijkerwijs een melding bij de politie.
 • Gewelddadig gedrag, discriminatie, provocatie en ongewenste intimiteit worden niet getolereerd.
 • Bij betreding van het evenement wordt toestemming gegeven voor beeldregistratie en het gebruik
  van deze beelden.
 • Alleen niet professionele video en foto apparatuur wordt toegestaan. Wil men professioneel filmen
  of foto’s maken gedurende het evenement dan moet hiervoor schriftelijk toestemming worden
  gevraagd aan de organisatie.
 • Het is verboden te parkeren op fietspaden. Tijdens het evenement is een wegsleepregeling van
  kracht. Luister ten allen tijden naar de instructies van de verkeersregelaars.
 • (Huis)dieren (met uitzondering van geleide- en hulphonden) zijn niet toegestaan op het